ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ…

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ…

Τις νότες μιας φιλαρμονικής της αναπνοής αναζητούσα!

Πως, με κλειστά τα μάτια βλέπεις μακρύτερα, αναρωτιόμουν;
Πως το άγνωστο έχει τόση διεισδυτικότητα στο σκοτάδι;

Συνέχεια